רחוב דונולו

> לקוח
פרטיים
> תאריך
1993
> שטח מגרש
4,000 מ"ר
> מטרים בנויים
17,000 מ"ר
> מספר דירות
40
> מיקום
בני ברק

הפרוייקט ממוקם בשטחו של מפעל צבעים היסטורי, שפסק לפעול מזה למעלה מעשור. התכנון מנצל הפרשי גובה, בין הרחוב הראשי מצד מזרח, לבין רחוב המגורים מצד מערב. כתוצאה מכך, ממוקמת קומת המסחר בחזית הראשית ומתחת לרחוב המגורים. מהמפלס העליון, נכנסים לכיכר עירונית המוקפת בבינוי משולב של שטחים ציבוריים, בתי-מגורים ובית-אבות. שילוב הפונקציות הללו מאפשר תכנון יעיל, הנותן מענה לצרכים המבוקשים במרקם עירוני צפוף, תוך הימנעות מהפקעות קרקע ובאופן המותאם לצורכי הציבור הדרושים באזור.