קיבוץ רביד

> לקוח
משרד השיכון, קיבוץ רביד
> תאריך
2006
> שטח מגרש
500,000 מ"ר
> מטרים בנויים
100,000 מ"ר
> מספר דירות
250

קיבוץ רביד שייך לתנועת הבוגרים של תנועת הנוער העובד והלומד. במקור, תוכנן השטח עבור קיבוץ בעל אופי מסורתי. התכנון החדש נועד להתאים את הבינוי לצרכים הייחודים של קהילה קיבוצית מחנכת, בעקרונות הדומים לאלו שהנחו את תכנונו של קיבוץ אשבל.