קיבוץ בארות יצחק

> לקוח
קיבוץ בארות יצחק
> תאריך
1999-2002
> שטח מגרש
64,000 מ"ר
> מטרים בנויים
175,000 מ"ר

קיבוץ בארות יצחק נמצא בסמוך לכביש 40, המהווה ציר תנועה ראשי מדרום לצפון, בין רמלה- לוד לבין פתח-תקווה. על הכביש הראשי בכניסה לקיבוץ, ממוקמים היסטורית אזורי אחסנה, תעשייה ומבני-משק. התוכנית מעדכנת את אזור האחסנה והתעשייה כך שיתאימו לצרכים העכשוויים הדרושים לקיבוץ ולעסקים חיצוניים המשתלבים בו.