קיבוץ אשבל

> לקוח
משרד השיכון, קיבוץ אשבל
> תאריך
2006-2000
> שטח מגרש
335,000 מ"ר
> מטרים בנויים
5,000 מ"ר
> מספר דירות
250

קיבוץ אשבל שייך לתנועת הבוגרים של הנוער העובד והלומד.

על תכנון הקיבוץ היה להתמודד עם שני היבטים עיקריים: האחד, הכנת שינוי לתוכנית המתאר המחוזית תממ/2 והצעת תוכנית מפורטת לקיבוץ, והשני - התאמת התוכנית לצרכיה הייחודיים של “קהילה מחנכת קיבוצית”, נושא שאין לו תקדימים תכנוניים מוכרים, בשונה מהקיבוץ המסורתי. במסגרת זו, נוצר תהליך תכנון משותף וצמוד של המשרד יחד עם חברי הקיבוץ, לרבות השתתפות בסדנת עבודה קבוצתית, על-מנת לתת ייצוג פיזי לחשיבה ולצורך הייחודי של ה”קהילה המחנכת”. במפגשים אלה עלו נושאים כגון היחס בין המשותף לפרטי, “מפגש הכרחי” ו”מפגש מזדמן”, מבנה לקבוצת חברים, מבנן של מספר בתי קבוצה ועוד. במקביל, נבחן אזור התכנון מבחינת השיפועים, הנוף הבנוי, תוך פיתוח והגדרת אופי המקום. התכנון שילב בהצלחה את צורכי ה”קהילה המחנכת” יחד עם השטח והסביבה הפיזית. כבר משלב העבודה ההתחלתי, בוצע התכנון תוך שיתוף פעולה צמוד עם אדריכלית הנוף - חנה לבנה.