פרי-אור

> לקוח
חברת פרי אור מהדרין
> תאריך
1997
> שטח מגרש
16.000 מ"ר
> מטרים בנויים
43,000 מ"ר
> מספר דירות
40
> מיקום
אבן יהודה

הפרויקט נמצא בצפון אבן יהודה על גבול שטחי מסחר ותעשיה. בשטח התוכנית קיים היום בית אריזה ישן של חברת פרי-אור מהדרין, ומתקנים טכניים נוספים. התכנון מחליף את הרקמה הישנה לצורך השתלבות בהתפתחות העכשווית של הישוב: בחלק הדרומי מתוכנן המשך רצף הבניה של בתים פרטיים, ובחלק הצפוני מתוכננים שטחי מסחר ותעסוקה. לצורך מניעת מטרדים, גינה ציבורית תפריד בן השימושים החדשים ותספק מרחב ירוק לדיירי הסביבה והשכונה החדשה.