פרדס ברמן

> לקוח
חברת אדלר
> תאריך
2005
> שטח מגרש
500,000 מ"ר
> מטרים בנויים
100,000 מ"ר
> מיקום
בני ברק

במסגרת פרויקט זה, הכין המשרד שינוי בתוכנית בניין עיר בשטחו של “פרדס ברמן” לצורך ארגון והסדרה מחדש של שטחי מגורים ושטחי ציבור, תוך הוספת צפיפות דיור ומרכז מסחרי.

התוכנית החדשה הציעה מספר יתרונות: הגדלת השטחים הפתוחים ליצירת גינה מרכזית גדולה המחוברת ברשת של שבילים ירוקים המובילים אל צירי העיר. נגישות לכלי רכב ולהולכי רגל, שאפשרה פרצלציה וניצול מקסימלי של שטחי הציבור. ניצול יעיל יותר של מגרשי המגורים, מה שאפשר תוספת משמעותית של יחידות דיור והפנייה איכותית של חזיתות הבניינים במרבית הדירות לחזית קדמית, לכביש או לגינה. הוספת מרכז מסחרי וציבורי ב”קפל הקרקע” שנוצר מהפרשי הגובה בשטח וזאת ללא הפרעה או התחככות בשכונת המגורים הסמוכה ומבני הציבור הרבים.