מתחם שתיל

> לקוח
פרטיים
> תאריך
2005
> שטח מגרש
100,000 מ"ר
> מטרים בנויים
35,000 מ"ר
> מספר דירות
150
> מיקום
רמת השרון

הפרויקט מוקף משלושת עבריו בשכונות קוטג’ים של העיר רמת-השרון, בקצהו המערבי של השטח העירוני הבנוי.

בתהליך החקירה התכנונית, זיהינו רשת ירוקה וייחודית של שבילים ושדרות המקבילה למערך הכבישים העירוני של רמת-השרון. לרשת זו, המפותחת אך בחלקה, אין אמנם ביטוי ברור במערך התכנון העירוני, אך היא היוותה השראה לתכנון השכונה החדשה. בנוסף לכך, קיימת בשטח מזה שנים רבות משתלת “שתיל” בה חורשות עצים הגובלת בשד’ ויצמן שבצפון החלקה. נתונים אלו סיפקו בסיס ועקרונות מנחים לתוכנית החדשה אשר התגבשה סביב החורשה הקיימת ולאורך רשת ירוקה פנימית המתחברת לרשת השבילים העירונית. הבנייה מורכבת ברובה מקוטג’ים צמודי-קיר הגובלים ברשת הירוקה, והיוצרת רווח בין הבתים ואיכות חיים גבוהה.