מתחם המשולש החקלאי

> לקוח
ג.רוזנבאום
> תאריך
2003
> שטח מגרש
89,000 מ"ר
> מטרים בנויים
130,000 מ"ר
> מספר דירות
650
> מיקום
הוד השרון

הפרוייקט ממוקם בצפונה של הוד-השרון, בסמוך לעיר כפר-סבא. התוכנית מפרטת את עקרונות תוכנית האב של הוד-השרון, שהוכנה במקביל לתכנון ולביצוע כביש 531 שהוא בהיררכיה ארצית ועובר בין כפר-סבא להוד-השרון בגבול שטח התכנון. התוכנית מתייחסת לשימור חורשה קיימת, המהווה קצה ציר ירוק להולכי רגל המגיע מכיוון מזרח דרך כיכרות מגוננות בין המבננים. ההפקעה לצורכי ציבור בתוכנית היא 65% מהשטח, לכן הבינוי משלב בנייה מרקמית בת 5-9 קומות המדורגת סביב כיכרות ירוקות ומגדלי מגורים בני 20 קומות באזור החורשה. לאורך כביש 531 , מוצעת רצועה המיועדת לתעסוקה שתהנה מנגישות לכלי רכב מצירים ארציים ומסמיכות לתחנת הרכבת החדשה.