מרכז המושבה פרדס חנה-כרכור

> לקוח
מועצה מקומית פ"ח כרכור
> תאריך
2003-2001
> שטח מגרש
300,000 מ"ר
> מטרים בנויים
150,000 מ"ר

התוכנית למרכז המושבה פרדס חנה-כרכור בוצעה במסגרת שותפות “ארכיטגיה” יחד עם אדריכל ד”ר אבי מוסרי.

לפרדס חנה-כרכור, עיר המונה כ 30,000- תושבים (ביעד של 50,000), מרכז ההופך נטוש ושומם החל משעות הערב המוקדמות. בסוף שנות התשעים, נתבקש צוות התכנון ליצור תוכנית למרכז המושבה כך שתתאים לפרמטרים רבים, תוך התייחסות לגודלה של העיר ושמירה על רוח המקום. התכנון החל בהתייחסות אל אזור רחב סביב המרכז, שהצטמצם במהלך התהליך, לכדי תכנון אינטנסיבי של ליבת מרכז המושבה. לצוות המתכנן התווספו יועצי תנועה, נוף וכלכלה למען בחינת מגוון ההיבטים השונים וליצירת תכנון מרחבי משולב. התכנון נעשה בשיתוף צוות נציגים מטעם הציבור ונציגי רשויות ומוסדות ממשלה רלוונטיים. בנוסף, התייחס התכנון לרבדים שונים כגון זכויות בניה, בינוי קיים, בעלויות והיבטים נוספים, כדי לאפשר את זמינות הביצוע של המרכז כתוכנית “מתגלגלת” שלא “מקפיאה” את השטח.