מושב כסלון

> לקוח
מושב כסלון
> תאריך
2008-2000
> שטח מגרש
35,000 מ"ר
> מטרים בנויים
75,000 מ"ר
> מספר דירות
250

מושב כסלון נמצא בתחום מועצה איזורית מטה יהודה, באיזור הררי המכוסה ביערות וצמחיה פראית, מהאיזורים היפים והייחודיים בארץ.

המושב נמצא בגבול הצפוני של שמורת טבע ונוף ומכך הקושי להרחיב, מבחינה נופית וסטטוטורית, את שטחי המגורים במושב לצורך בנייה לדור הממשיכים. לצורך כך נערכו תוכניות מדוקדקות בכל הרמות: תוכנית מיתאר מפורטת, תוכנית לאישור מועצה ארצית והליך ביטול הכרזה על חלק משמורת הטבע. הפרוייקט נעשה בתיאום ושיתוף כל הרשויות הנוגעות בדבר, כדי לאפשר הסדרת והרחבת המושב ובמקביל התייחסות לערכי הטבע מסביב.