כמאנה - ישוב בדואי

> לקוח
מנהל מקרקעי ישראל
> תאריך
2000-1997
> שטח מגרש
731,000 מ"ר
> מטרים בנויים
65,000 מ"ר
> מספר דירות
800

ממשלת ישראל החליטה על הקמת מספר ישובים בדואים חדשים בגליל, ביניהם כמאנה, על צלע הרכס דרומית לכרמיאל.

נדרשו מספר חלופות ברמה האסטרטגית לאיתור השטח המתאים, תוך התחשבות בפרמטרים רבים, ביניהם: פזורות מבנים ארעיים, בעלות קרקע, הנוף הפתוח ועוד. נקודת המוצא העיקרית בתכנון התייחסה למערך החיים והצרכים הייחודי של התושבים הבדואים הגרים בהר, חלקם, במבני מגורים ארעיים ופחונים, כאשר סביבם גידולים ובעלי חיים. התייחסנו לגרעין זה כאל “עיר עתיקה”, שאורגן באמצעות תכנון חופשי של תיחומי מגרשים ומעברים. שאר השטח תוכנן בחלוקת קרקע מסודרת יותר, תוך שימת דגש ורגישות להתייחסות הייחודית של הציבור הבדואי לקרקעות פרטיות ולפערי הדורות בחברה הבדואית. את הפרויקט ליווה והנחה צוות בין-משרדי ונציגי התושבים בשטח.