ישוב קציר

> לקוח
משרד הבינוי והשיכון
> תאריך
1994-1991
> שטח מגרש
1,800,000 מ"ר
> מטרים בנויים
380,000 מ"ר
> מספר דירות
2,000

בשנת 1991, החליטה ממשלת ישראל להקים 7 ישובים חדשים גדולים בתוך תחומי הקו הירוק ובצמוד אליו.

תוכנית זו נקראה “ישובי הכוכבים”, ומטרתה הייתה, בין השאר, לתת מענה לגל העלייה הגדול מברית המועצות. הישוב קציר נכלל במסגרת זו. מלכתחילה, חיו במקום 40 משפחות, והתוכנית הרחיבה את הישוב לפוטנציאל של 2000 יחידות דיור בבנייה כפרית צמודת קרקע. תוך שנתיים, אושרה התוכנית, ונבנו סך של 400 יח”ד כמקשה אחת על הגבעה הדרומית. מעבר לכך, התפתח היישוב לאורך השנים בקצב גידול טבעי, ובצמוד ל-40 יח”ד הקיימות.