ישוב עלי זהב

> לקוח
משרד השיכון
> תאריך
2000
> שטח מגרש
458,000 מ"ר
> מטרים בנויים
96,640 מ"ר
> מספר דירות
604
> מיקום
הוד השרון

תוכנית בנין העיר הוזמנה ע”י משרד השיכון כהמשך מערבי של היישוב עלי-זהב הקיים.

במקביל, נרכשה קרקע זו לצורכי בנייה ושיווק על-ידי יזמים פרטיים. כך, נוצרה ההזדמנות להכין תוכנית בניין עיר ליישוב של 600 יח”ד משלב התב”ע ועד לפיתוח השטח ותכנון חזית הרחובות והבניינים כמקשה אחת. באופן זה, התאפשר תכנון-מראש של המרקם השכונתי הרצוי, תוך התייחסות לסביבה וחיסכון ניכר בפיתוח-שטח (למשל, בביצוע קירות תומכים) וזאת על-ידי תכנון מתאים של דגמי המבנים. בנוסף לכך, ניתן היה ליצור שפה של רחוב המזמין מעורבות חברתית, במקום בו התנועה העוברת היא דלילה באופן יחסי, בכך שחצרות הבתים פונות גם לחזית הקידמית ולא ממוקמות בחלקו האחורי של הרחוב בלבד.