יודפת הררית

> לקוח
המועצה האיזורית משגב
> תאריך
2000-1998
> שטח מגרש
70,000,000 מ"ר

הפרויקט תוכנן במסגרת שותפות עם אדריכל ד”ר אבי מוסרי - “ארכיטגיה” ואדריכלית הנוף חנה ליבנה.

את הצוות הנחתה ועדת היגוי בהרכב של מועצת יודפת-הררית, רשות שמורות הטבע והגנים, קק”ל ועוד. התכנון נועד לשמר את רכס יודפת-הררית והר שכניה, בהתייחס למכלול המרכיבים של הרכס כגון צמחיה, בעלי חיים, יישובים, דרכים, שבילים ועוד. כחלק מתוצרי התכנון, הוגדרו תאי שטח נופיים, דרגות שימור ופיתוח נופי, דרגות “העמסה” )תכנון השטח למדרג מבקרים רצוי( ומערכות היחסים שבין השטח הפתוח לבין כיווני התפתחות אפשריים של הישובים. התוכנית אושרה כתוכנית-אב לרכס.