דרייב-סנטר

> לקוח
"דרייב סנטר"
> תאריך
2008-2005
> שטח מגרש
70,000 מ"ר
> מטרים בנויים
1,000 מ"ר
> מיקום
צומת זבולון

מדינת ישראל חוקקה חוק המחייב נהגים חדשים לעבור קורס לנהיגה מתקדמת בטיחותית לאחר קבלת רשיון הנהיגה. מכאן, שהתעורר הצורך במרכזי-הדרכה לנהיגה באזורים שונים בכל רחבי הארץ. על-מנת שלא לקטוע רצף של שטחים כפריים פתוחים, נבחרה לצורכי התכנון קרקע בשטח של כ 70- דונם, בלב מחלף תנועה עתידי שיוקם בצומת זבולון. התכנון הפיזי והסטוטורי של פרוייקט המצוי בלבו של מחלף, אל מול משרד התחבורה, מע”צ ורשויות התכנון השונות, היווה אתגר מקצועי שבוצע בשיתוף עם יועצי תנועה ונוף. פרוייקט זה נותן משנה-תוקף לסוגיית השימושים הרב תכליתיים בקרקעות מדינה, וזכה לתמיכה ועידוד מטעם הוועדה המחוזית בחיפה.