בעל העקדה - קומונה עירונית

> לקוח
הנוער העובד והלומד
> תאריך
2009
> שטח מגרש
570
> מטרים בנויים
1500
> מספר דירות
-
> מיקום
שכונת שפירא, תל אביב
תנועת הבוגרים של הנוער העובד והלומד - "תנועת דרור ישראל", כחלק מתפיסה אידאולוגית חינוכית ארצית מקימה בשכונת שפירא בתל אביב מבנה לתשע קומונות - לחברים הפועלים באזור תל אביב וסביבותיה בשרות הקהילה.