בי"ס עטרת רחל

> לקוח
עירית בני ברק
> תאריך
2003-1997
> שטח מגרש
12,000 מ"ר
> מטרים בנויים
10,000 מ"ר
<div><p class="p1" dir="rtl">˄ הפניית חלונות הכיתות לכיוון צפון. הפנייה למזרח אינה מומלצת על-ידי משרד החינוך</p></div>

˄ הפניית חלונות הכיתות לכיוון צפון. הפנייה למזרח אינה מומלצת על-ידי משרד החינוך

<p class="p1" dir="rtl">˄ מרפסת הקומה מקרה ומדגישה את הכניסה לבית הספר</p><p class="p1" dir="rtl">˃<span class="s1"> </span>פרטי בניה שילוב של חומרים צבעים וטקסטורות</p>

˄ מרפסת הקומה מקרה ומדגישה את הכניסה לבית הספר

˃ פרטי בניה שילוב של חומרים צבעים וטקסטורות

<p class="p1" dir="rtl">˂&nbsp;הצללות לפי הנחיות משרד החינוך</p>

˂ הצללות לפי הנחיות משרד החינוך

עיקרון תכנוני: שילוב קרית חינוך בעלת צפיפות כיתות גבוהה בלב מרקם אורבני סואן.