תכנית מתאר רמת השרון

> לקוח
עיריית רמת השרון
> תאריך
2013-2015
> שטח מגרש
18,860 דונם
> מיקום
רמת השרון