סביוני רמת־גן

> לקוח
אדלר-דניה סיבוס
> תאריך
2004-1997
> שטח מגרש
9,000 מ"ר
> מטרים בנויים
43,000 מ"ר
> מספר דירות
204
> מיקום
רח' בן אליעזר, רמת-גן
<p class="p1" dir="rtl">&nbsp;&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&gt; תכנון המרפסות יוצר חלל כפול סגור שמסופח לנפח הדירה</p>

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

> תכנון המרפסות יוצר חלל כפול סגור שמסופח לנפח הדירה

<p class="p1" dir="rtl">&gt; מבט מכיוון כביש גהה - יצירת מתחם ייחודי תוך השתלבות בנוף האורבני</p><div>&nbsp;</div>

> מבט מכיוון כביש גהה - יצירת מתחם ייחודי תוך השתלבות בנוף האורבני

 
<p class="p1" dir="rtl">˄ דרוג הבניין איפשר ריבוי דירות יוקרה - דירות פנטהאוס, דירות דופלקס וחדרי-גג</p><p class="p1" dir="rtl">˂ טיפול בחזית צידית, תוך הסתרת מערכות השירות</p>

˄ דרוג הבניין איפשר ריבוי דירות יוקרה - דירות פנטהאוס, דירות דופלקס וחדרי-גג

˂ טיפול בחזית צידית, תוך הסתרת מערכות השירות

<p class="p1" dir="rtl">˂ תוכנית קומה טיפוסית - דגש על פרטיות לדירות</p>

˂ תוכנית קומה טיפוסית - דגש על פרטיות לדירות

הפרויקט תוכנן באזור מגורים שמצוי בתהליך התחדשות של המרקם האורבני במהלך עשרים השנים האחרונות.

תהליך זה החל בראשית שנות ה-80 , במהלכן נבנו מגדלי "גני ערמונים" הסמוכים לשטח הפרויקט. בתחילת שנות ה-90 הגשנו תוכנית בניין עיר בשטח הפרויקט ל-3 מגדלים בני 24-16 קומות ושטחי ציבור, אשר באה להחליף תכנון ישן ל-4 מבנים בני 10 קומות ושטחי חנייה על-קרקעית. מבחינה אורבנית, המגדלים ממוקמים בזווית של 45 מעלות לכביש, ובכך מציעים מספר יתרונות: חזית “רכה” שאינה “רובצת” על הכביש, כיכרות ציבוריות המובילות מבין הבניינים אל השדרה האחורית, מזעור הפרעה ויצירת הסתרה בין הבניינים לבין עצמם, הצנעת מערכות שירות, ופתיחה מרבית של כל חדרי הדירות לנוף.

קו הרקיע תוכנן כך שהמבנים בנויים בדירוג העולה מכיוון מזרח אל מערב, החל מבנייני “גני ערמונים” ועד לצומת הרחובות בן אליעזר והכבאים. בנוסף לכך, כל מגדל מדורג בפני עצמו, על-מנת להוסיף גיוון בקו הרקיע. דירוג זה איפשר את היצירה של דירות-גג נוספות. הגומחות למרפסות בגובה 2 קומות שנמצאות בחזיתות הבניין, מקטינות את מסיביות הבנייה שעל המדרכה ואת תופעת המרפסות ה"קופצות". כל הפרויקט נעשה בבנייה מתועשת (בשיטת "ברנוביץ") ממערכת תבניות מינימאלית של רבע קומה. על מנת לגוון ולייחד את העתקת (שכפול) המודולים, הפכנו בבניין המרכזי את כיווני התבניות; כל רבע מגדל מסתיים בגובה שונה, וכל עמודת גומחות של מרפסות מחופה מצידה הפנימי בקרמיקה צבעונית בגוון שונה. העיקרון התכנוני: דירות בנות 4 ו-5 חדרים בשטחים שונים. לכל דירה 3 כיווני אוויר מלאים. הקטנת מסיביות הבנייה על הרחוב, יצירת גיוון והענקת זהות.

העיקרון הכלכלי: בנייה מתועשת סטנדרטית בעלת מראה ייחודי, הוספת דירות פנטהאוס גג, ותכנון המציע תחושת פרטיות בדירות.