מרום שיר

> לקוח
חב' רייסדור
> תאריך
2006-2009
> שטח מגרש
מגרש
> מטרים בנויים
35,000 מ"ר
> מספר דירות
150
> מיקום
רח' יהודה הנשיא, בני ברק
<p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">&nbsp;</p><p class="p1" dir="rtl">˂ מקצב של סדר ואי סדר שיוצר דימוי של מרקם עירוני מסורתי בשפה העכשווית</p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

˂ מקצב של סדר ואי סדר שיוצר דימוי של מרקם עירוני מסורתי בשפה העכשווית

<p class="p1" dir="rtl">˄ הוצאת הסוכה "לאור" - ממרכיב מוסתר לאלמנט עיקרי בעיצוב הבניין</p><p class="p1" dir="rtl">˂ קומפוזיציה של חומרים ליצירת שפה של חדש וישן</p>

˄ הוצאת הסוכה "לאור" - ממרכיב מוסתר לאלמנט עיקרי בעיצוב הבניין

˂ קומפוזיציה של חומרים ליצירת שפה של חדש וישן

<p class="p1" dir="rtl">˂ תוכנית מפלס כניסה למגורים מכיוון הגינה הציבורית</p>

˂ תוכנית מפלס כניסה למגורים מכיוון הגינה הציבורית

בפרויקט 150 יחידות דיור ב-5 בניינים בני 7 קומות וקומה שמינית חלקית, המוקמים מעל שטח של 4,000 מ"ר של מסחר ושטחי ציבור.

מתחתם מצויות שתי קומות חניה ומחסנים בשטח של 6,000 מ"ר כל אחת. החיבור בין הפונקציות השונות יוצר מורכבות אדריכלית והנדסית, כגון הדרישה להעביר 30 קירות בטון של ממ"דים דרך כל קומות הבנין ועד ליסודות, תוך התחשבות בחנויות ובחניונים. הפרויקט משתלב בתוכנית בניין עיר שבוצעה גם היא על ידי המשרד. חלקו הדרומי פונה לגן ציבורי המוגבה ב-5 מטרים מחלקו הצפוני הפונה לרח' יהודה הנשיא. התוכנית ניצלה את הפרשי הגובה הקיימים, כך שהכניסה למרכז המסחרי נעשית מהכביש הצפוני ואילו הכניסה לשכונת המגורים נעשית דרך הגן הציבורי המוגבה, באופן מנותק וללא כל הפרעה כתוצאה מהפעילות המסחרית. שכונת המגורים בנויה סביב כיכר ירוקה, המהווה רצף עם הגינה הציבורית הממוקמת מדרום. תכנון זה מאפשר חזית פתוחה לרוב הדירות שבפרוייקט. הושם דגש מיוחד בחזיתות הבניינים לשילוב של מבנה סוכה לכל דירה.

העיקרון התכנוני: יצירת מרקם עירוני רב-שימושי תוך הגדלת הערך של כל אחד ממרכיבי הפרויקט בהתחשב במגבלות גובה הבנייה בציבור החרדי.

העיקרון הכלכלי: שילוב נכון בין מסחר למגורים למען הגדלת הפוטנציאל הכלכלי של כלל המרכיבים, תכנון המבנים כך שמרבית הדירות פונות לחזית פתוחה, מגוון רחב של דירות, להגדלת פוטנציאל הרוכשים ומהירות השיווק.