מגדל הכשרת היישוב

> לקוח
הכשרת הישוב
> תאריך
2008
> שטח מגרש
16,000 מ"ר
> מטרים בנויים
85,000 מ"ר
> מיקום
רח' ז'בוטינסקי, בני-ברק
<p><span class="s1">˂</span>&nbsp;בניה בשלבים - בנין ראשון 15 קומות, בנין שני 40 קומות</p>

˂ בניה בשלבים - בנין ראשון 15 קומות, בנין שני 40 קומות

המגדל נמצא על רחוב ז’בוטינסקי בחזית מרכז העסקים החדש של בני-ברק. המרכז מתוכנן להקמת מגדלי משרדים בני 20-60 קומות, והוא יהווה אחד את מעוגני התעסוקה הראשיים בגוש דן.

הפרוייקט המתוכנן בא להחליף ריקמה ישנה של סככות ומפעלים המשמשים כיום למסחר ולמחסנים. בחזית רחוב ז’בוטינסקי ימוקם מגדל משרדים בן 40 קומות בשטחים בנויים של 50,000 מ”ר וצפונה אליו, תיבנה יחידה מסחרית. על-מנת לאפשר גמישות שיווקית ושלביות ביצוע, חולק הפרוייקט ל-2 מגדלים צמודים הניתנים להקמה כל אחד בנפרד - האחד בן 15 קומות והשני בן 40 קומות. בחפיפה שבין המגדלים ימוקמו מרבית מערכות השירות למען שימושם המשותף. במגדל הראשון שיוקם, ייבנו המערכות המשותפות, אשר אליהן יתחבר המגדל השני בעתיד. במצב הסופי, שטח קומה טיפוסית ב-15 הקומות הראשונות יחלוש על 1,800 מ”ר (בחיבור שני המגדלים) ו-1,100 מ”ר החל מקומה 16 ועד קומה 40 . רעיון השלביות שימש כבסיס הרעיוני לחשיבה העיצובית של הפרוייקט. נוצר פוטנציאל לשילוב גיאומטרי של 3 מנסרות לבנות מזכוכית, שמערכת היחסים ביניהן יוצרת את האסטטיקה הגיאומטרית, הנראית מגוונת מכל זווית וחזית. התכנון מנצל את משחק הנפחים השונים בפרוייקט, להענקת ייחודיות ושונות ממגדלים אחרים המוקמים בסביבה בעלי חתך קומה אחיד.

העיקרון התכנוני: גיאומטריה פשוטה. גיוון על-ידי אפקט מרחבי של מנסרות.

העיקרון הכלכלי: בנייה סטנדרטית, שלביות בבנייה, אפשרות חלוקה ל 2- מגדלים נפרדים, גיוון בגודל קומה טיפוסית.