מגדל הים

> לקוח
גפן אלגד
> תאריך
2002-1997
> שטח מגרש
3,000 מ"ר
> מטרים בנויים
11,000 מ"ר
> מספר דירות
50
> מיקום
רח' הגילה נתניה
<p class="p1" dir="rtl">&gt; שילוב המרפסות עם הצללות למען יצירת פרטיות בין הדירות</p>

> שילוב המרפסות עם הצללות למען יצירת פרטיות בין הדירות

<p class="p1" dir="rtl">˄ רחבות הכניסה ללובי</p><p class="p1" dir="rtl">&gt; הפניית חלון סלון הפנטהאוס בקומה 14 לכיוון הים</p>

˄ רחבות הכניסה ללובי

> הפניית חלון סלון הפנטהאוס בקומה 14 לכיוון הים

<p class="p1" dir="rtl">˄ חזית מזרחית לכיוון העיר</p><p class="p1" dir="rtl">&gt; לובי כניסה</p>

˄ חזית מזרחית לכיוון העיר

> לובי כניסה

<p class="p1" dir="rtl">&gt; דופלקס גן בקומה 8</p>

> דופלקס גן בקומה 8

הפרויקט ממוקם באזורה הדרומי של העיר נתניה, בסמוך לכביש הטיילת ולמלון הכרמל.

הפרויקט עבר שינוי תב”ע בטיפול המשרד (נת/ 605), והוקם באזור מגורים חדש במסגרת תוכנית בניין עיר נת/ 600 . בצומת הרחובות הגובלת במערב המגרש, תוכננה רחבה שממנה בוצע מידרג של כיכרות עד ללובי הכניסה. המגדל, שתוכנן כולו עם נוף פתוח לים, מחייב התייחסות וכיוון תכנוני ברור של הפרויקט. מסיבה זו, בכל הדירות - הסלון, המטבח, חדר-שינה הורים וחדר נוסף - פונים ישירות לים; כך גם כל המרפסות. במגדל תוכננו 12 דירות יוקרה: 5 דירות פנטהאוס מדורגות מקומה 12 ועד קומה 18 , יחד עם 7 דופלקסים בעלי חלל סלון כפול שפונה לים. סביבת הפרויקט הסמוכה טרם נבנתה. מכאן שנוצר חופש בחירה ביחס לאופי תכנון המגדל, בשפה אדריכלית של תקופת המודרניזם בה ניבנתה העיר נתניה. בנוסף לכך, הוספנו מרכיבים עכשויים לעיצוב התכנוני: דינאמיות, גיוון בדירות ודגש על הפניות לים. החנייה בפרויקט היא תת-קרקעית, ובחלקה מוארת ומאווררת טבעית. בקומת הקרקע נשתלה צמחייה ייחודית העמידה בפני השפעת הקירבה לים. הבניין נבנה בשיטה מתועשת (“שיטת ברנוביץ”). חרף התיעוש, הצליח השימוש הנכון בתכנון ובייצור התבניות להקנות גיוון דירות אך עם זאת לשמור על ההיבט הכלכלי ועל מהירות הביצוע.

העקרון התכנוני - הפניית כל הפונקציות לים, בניה מתועשת מגוונת, שימוש בשפה אדריכלית המודרניסטית עם דינמיות ועכשוויות.

עקרון הכלכלי - כל הדירות ורוב החדרים פונים לים, בניה מתועשת מתבניות חוזרות, 5 דירות פנטהאוס ו 7 דופלקסים.