גבעת הפרחים נתניה

> לקוח
עיריית נתניה
> תאריך
2012-2015
> שטח מגרש
789 דונם
> מטרים בנויים
288,000 מ"ר לתעסוקה
> מספר דירות
3,500 יח"ד
<p dir="RTL">במרכז הפרויקט פארק עירוני בשטח של 250 דונם,הכולל אגם ומבני ציבור הפזורים לאורך שבילי הפארק.</p>

במרכז הפרויקט פארק עירוני בשטח של 250 דונם,הכולל אגם ומבני ציבור הפזורים לאורך שבילי הפארק.

<p dir="RTL">בסמוך לכביש 2 ממוקם איזור עסקים משולב מגורים הנשען על שדרת מסחר שוקקת.</p>

בסמוך לכביש 2 ממוקם איזור עסקים משולב מגורים הנשען על שדרת מסחר שוקקת.

<p dir="RTL">המפגש בין הפארק ושדרת המסחר מהווה נקודת ציון חשובה בפרויקט.</p>

המפגש בין הפארק ושדרת המסחר מהווה נקודת ציון חשובה בפרויקט.

<p dir="RTL">&nbsp;תכנית בינוי של פרויקט גבעת הפרחים-לב הסיטי החדש של נתניה.</p>

 תכנית בינוי של פרויקט גבעת הפרחים-לב הסיטי החדש של נתניה.