מגדל הפארק

> לקוח
ש.ש. ששת הימים
> מטרים בנויים
6,000 מ"ר