הירקון

> לקוח
חב' כהן
> תאריך
1993-1995
> שטח מגרש
1,000 מ"ר
> מטרים בנויים
4,000 מ"ר

פרוייקט זה מורכב מקומת קרקע למסחר וגלריה, ומעל - קומות משרדים. המגרש הוא צר לחזית הרחוב ועמוק. עיצוב הבניין מאפשר זהות נפרדת לקומה המסחרית, כאשר קומות המשרדים “מרחפות” מעל. רצפת הקומה הראשונה מתעגלת, הופכת לקיר החזית, ונשענת על ארקדת העמודים של הקומה המסחרית ובכך משמשת ככניסה מרשימה לבניין.