בית "מאה" ועמינח

> לקוח
קבוצת יצחקי
> תאריך
1997-1994
> שטח מגרש
20,000 מ"ר
> מטרים בנויים
25,000 מ"ר

האזור בו מצוי הפרויקט הפך ברבות השנים מאזור המתאפיין בשימושי אחסנה ומלאכה לאזור שאופיו מטרות מסחר, אולמות תצוגה ומשרדים. בקומת הקרקע ניתן למצוא עסקים רבים מתחום הקרמיקה, אביזרי המטבח, התאורה ועוד. העלייה לקומה העליונה, החולשת על פני שטח של 10,000 מ"ר, נעשית באמצעות רמפה שמגיעה לאזור פריקת משאיות וסמי-טריילים ל"בונדד" של חברת כלל. המבנה מתועש כולו (לרבות קונסטרוקציה טרומית), עיצוב הפרויקט התייחס למרכיבים הפונקציונאליים של המבנה ולהקטנת העלויות.