בית אורנים קורקס

> לקוח
חב' טיטן בנץ, חב' קורקס
> תאריך
1990
> שטח מגרש
5,000 מ"ר
> מטרים בנויים
5,000 מ"ר

העבודה בוצעה במסגרת שותפות עם אדריכל יוחנן לביא. אזור הפרויקט המצוי דרומית לנחל הירקון הפך בחלוף השנים מאזור אחסנה ומלאכה, לאזור מסחר ומשרדים. קומת הקרקע משמשת לאולמות תצוגה לחברות קרמיקה מובילות, ובנויה סביב חלל פאטיו בקירוי קל. עיצוב הפרויקט מבטא את תקופת המעבר מאזור מחסנים לאזור משרדים.