מגדל סרלין

> לקוח
אפריקה ישראל נדל"ן
> תאריך
2010
> שטח מגרש
7,000 מ"ר
> מספר דירות
230
> מיקום
חולון