ויצמן נתניה

> לקוח
רוזנבאום - אמירית
> תאריך
2007
> שטח מגרש
666 מ"ר
> מטרים בנויים
3,000 מ"ר
> מספר דירות
12
> מיקום
נתניה

הפרויקט ממוקם באזור מגורים בנתניה. התב”ע שחלה על השטח, מכתיבה דירות גדולות בסטנדרט גבוה, וכך נוצרו 2 דירות בכל קומה.על-מנת לייצר יתרון יחסי ברמה השיווקית והכלכלית, תוכננו הבלטות של נפחים מתוך הדירות במקומות שונים. גיוון הדירות והעלאת ערכן נוצר בכך שלחלק מהן תוכננה מרפסת גדולה בשטח של 30-25 מ”ר. המרפסת נוצרה על-גבי ההבלטה של הקומה שמתחת, בצירוף גזוזטרת מרפסת השמש. מבחינה אדריכלית מקבל הבניין ייחודיות צורנית על-ידי משחק הנפחים, שנוצרו כתוצאה מחשיבה פונקציונלית כלכלית.