המשולש החקלאי

> לקוח
ג' רוזנבאום
> תאריך
2004
> שטח מגרש
2,000 מ"ר
> מטרים בנויים
7,000 מ"ר
> מספר דירות
29
> מיקום
הוד השרון

הבניין תוכנן באזור חדש, במסגרתה של תוכנית בניין עיר בצפון העיר הוד-השרון, כחלק ממרקם אורבני המורכב מבנייה המתנשאת לגבהים של 7-9 קומות ומגדלים בני 20 קומות. הפרויקט יוצר דירוג לגובה של הקומות סביב חלל פנימי פתוח: בקומות הקרקע תוכנן לובי-כניסה ומספר של דירות גן. בקומה הראשונה תוכננו 5 דירות, כאשר בכל קומה נוספת נוצרים דירוגים על-ידי הפחתת חלקי מבנה. צורת בנייה זו מאפשרת מגוון של דירות, עם גינת גג צמודה ובנייה רוויה בעלת צביון כפרי. החזיתות מתוכננות בשפה של מישורים המחופים בחומרי טקסטורה וגיוון שונים, בהשראת אחד מסגנונות תקופת המודרניזם (Van Desburg).