בתים משותפים, ת"א

> מיקום
תל אביב, בשותפות עם אדריכל יוחנן לביא
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&gt; הורקנוס, ת"א</p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> הורקנוס, ת"א

<p><span class="large">^</span> כרמיה, ת"א</p><p>&gt; יחזקאל, ת"א</p>

^ כרמיה, ת"א

> יחזקאל, ת"א

<p>&gt; גורדון, ת"א</p><p>&gt; פרנקפורט, ת"א</p>

> גורדון, ת"א

> פרנקפורט, ת"א

<p>&gt; אוסשקין, ת"א</p>

> אוסשקין, ת"א