תכנית מתאר רמת השרון

> Client
עיריית רמת השרון
> Date
2013-2015
> Lot Area
18,860 דונם
> Location
רמת השרון